Usługi ICT dla Twojej firmy

Potrzebujesz usług teleinformatycznych dla Twojej firmy?
Znajdziemy dla Ciebie dobre rozwiązanie.

Information and Communication Technology service

Obok dostaw sprzętu i systemów różnych producentów zapewniamy naszym Klientom pełny wachlarz usług teleinformatycznych ICT (ang. Information & Communication Technology).

Jesteśmy autoryzowanym Partnerem Orange.

Podstawowe usługi telekomunikacyjne

Podstawowe usługi telekomunikacyjne

Zapewnimy najlepszą ofertę na usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, dostosowane do Twojej firmy.

Abonament na kartę SIM od 19,90 PLN miesięcznie już od pierwszej karty!

Zapewnimy dostęp do internetu dla Twojej firmy:

 • mobilny
 • stacjonarny
 • światłowód
 • dedykowane rozwiązania dla firm z oddziałami, łącznie z wybudowaniem koniecznej infrastruktury

Z centralą telefoniczną nie zgubisz żadnego połączenia, dostosujemy centralę do struktury Twojej firmy i procesów biznesowych.

Mamy unikalną integrację z systemem CRM, aby zapewnić najlepszą skuteczność biznesową.

Dla tych którzy:
 • dbają o bezpieczeństwo danych w firmie
 • często używają smartfonów tylko z jedną aplikacją (tzw. Kiosk).
 • chcą w pełni kontrolować urządzenia mobilne i zainstalowane na nich aplikacje
 • potrzebą automatycznego wdrożenia terminali mobilnych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzaj zdalnie wszystkimi urządzeniami mobilnymi w Twojej firmie przy wykorzystaniu aplikacji klasy MDM (Mobile Device Management). Miej pewność, że pracownicy będą mieli zawsze aktualne i właściwe aplikacje na swoich smartfonach.

Wspieramy Klientów w wyborze systemu do zarządzania MDM przy wykorzystaniu automatycznej rejestracji urządzeń zapewnianych przez producentów: Google Zero Touch (Android), Apple Business Manager (Apple) czy Knox (Samsung).

Mobile Device Management

Manage remotely all mobile devices in your company using MDM (Mobile Device Management) application. Be sure your employees will always have up-to-date and appropriate applications on their smartphones.

We support clients in choosing an MDM management system using automatic device deployment provided by manufacturers: Google Zero Touch (Android), Apple Business Manager (Apple) or Knox (Samsung).

For those who:
 • care about data security in the company
 • often use smartphones with one application only (the so-called Kiosk).
 • want to have full control of the mobile devices and the applications installed on them
 • need seamless and automatic deployment of any mobile device

Gdy Twoja firma ma oddziały.

Łącza dzierżawione to usługa łącząca dwie i więcej lokalizacje Twojej firmy w jedną sieć firmową. Z łączy nie korzysta nikt inny, tylko Twoja firma.

Gwarantujemy transfer danych w sposób bezpieczny i niezmienny, włączając również wrażliwe dane. Usługa możliwa do zestawienia nawet dla oddziałów poza granicami Polski.

Dla tych którzy:
 • Mają oddziały firmowe nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie
 • dbają o bezpieczeństwo danych w firmie
 • chcą zapewnić najlepsze rozwiązanie informatyczne dla swojej organizacji
For those who:
 • Have company branches not only in Poland, but also around the world
 • care about data security in the company
 • want to provide the best IT solution for own organization with multi-location

When Your company has got branches.

Leased lines is a service that connects two or more locations of your company into one corporate network. The lines are not used by anyone else, only your company.

We guarantee data transfer in a safe and unchanging manner, even including sensitive data. The service can be compiled even for branches around the world.

For those who:
 • Have company branches not only in Poland, but also around the world
 • care about data security in the company
 • want to provide the best IT solution for own organization with multi-location
Dla tych którzy:
 • dbają o koszty w firmie
 • potrzebują elastycznie dopasować parametry serwerów. Zmiana mocy maszyny za kliknięciem myszy.
 • nie mają miejsca w swojej firmie, aby stworzyć własną serwerownię
 • chcą za niewielki abonament miesięczny mieć natychmiastowy dostęp do serwera o praktycznie dowolnej mocy obliczeniowej

Chmura obliczeniowa/ Wirtualna serwerownia

Chmura obliczeniowa inaczej nazywana jest Infrastructure as a Service (IaaS). W wirtualnej serwerowni uruchomisz niezbędne zasoby dla Twoich systemów jednym kliknięciem myszki. Możesz od ręki samodzielnie stworzyć maszynę wirtualną o dowolnych parametrach, które zmieniasz zmieniasz tak jak chcesz.

Dzięki zastosowaniu najpopularniejszej platformy wirtualizacji VMware jej obsługa jest łatwa. Twój IT administrator zarządza wirtualnym środowiskiem IT bezpośrednio lub przez przeglądarkę internetową. Będzie mógł dopasować parametry serwerów zgodnie z potrzebami, bez konieczności zakupu całych urządzeń.

W razie potrzeby zapewnimy Twojej firmie wsparcie przy tworzeniu środowiska IT lub późniejszym jego codziennym utrzymaniu.

For those who:
 • take care of the costs in the company
 • need to adjust flexibly the parameters of the servers. Change the power of the machine in a seconds by the click of a mouse.
 • have no place in their company to create their own secured and professional server room
 • want to have immediate access to a server of any computing power for a tiny monthly subscription

Cloud computing/ Wirtual server room

In other words: Infrastructure as a Service (IaaS). In the virtual server room, you can start the necessary resources for your systems with one mouse click. You can immediately create a virtual machine with any parameters that you change as you want.

Your IT Admin may manage the virtual IT environment directly or via a web browser. He will be able to adjust the parameters of the servers as needed, without having to purchase the entire machines.

If necessary, we will provide your company with support in creating the IT environment or its subsequent daily maintenance.

For those who:
 • take care of the costs in the company
 • need to adjust flexibly the parameters of the servers. Change the power of the machine in a seconds by the click of a mouse.
 • have no place in their company to create their own secured and professional server room
 • want to have immediate access to a server of any computing power for a tiny monthly subscription

Kolokacja

Udostępniamy miejsce (szafy rackowe) dla Twoich urządzeń IT w jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych na świecie.

Jednocześnie gwarantujemy ciągłość pracy urządzeń, zasilania i utrzymania w serwerowni parametrów klimatycznych we właściwym zakresie. Urządzenia są jednocześnie bezpieczne pod kątem fizycznym.

Jeżeli będziesz miał taką potrzebę, niektóre czynności techniczne mogą być wykonywana przez wykwalifikowany personel, na Twoje zlecenie i wg Twoich instrukcji

Dla tych, którzy:
 • potrzebują gwarancji najwyższych parametrów techniczno-klimatycznych serwerowni, a nie mają odpowiednich warunków w swoich firmach, aby taką serwerownię zbudować.
 • dbają o koszty w firmie i chcą optymalnie wykorzystać dostępne zasoby.
For those who:
 • need a guarantee of the highest technical and climatic parameters of server rooms, while do not have the appropriate conditions in their own companies to build such a server room.
 • care about costs in the company and want to make optimal use of available resources

Collocation

We provide space (rack cabinets) for your IT devices in one of the most modern and secure data processing centers in the world.

At the same time, we guarantee the continuity of equipment operation, power supply and maintaining the appropriate climatic parameters in the server room. The devices are also physically safe.

If you need to, some technical activities can be performed by qualified personnel, on your behalf and according to your orders.

For those who:
 • need a guarantee of the highest technical and climatic parameters of server rooms, while do not have the appropriate conditions in their own companies to build such a server room.
 • care about costs in the company and want to make optimal use of available resources
Dla tych, którzy:
 • potrzebują rozwiązań teleinformatycznych niestandardowych.

Rozwiązania na miarę

Nie znalazłeś właściwego rozwiązania? Skontaktuj się z nami i powiedz, czego szukasz.

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

For those who:
 • need non-standard ICT solutions.

Tailored solutions

You haven’t found the right telecom solution, contact us and tell us what you are looking for.

Together, we will find the best solution for your company.

For those who:
 • need non-standard ICT solutions.

Kontakt

  [dynamichidden dynamichidden-201 id:form_hash ""][dynamichidden dynamichidden-202 "WINT"][dynamichidden dynamichidden-203 "brak"][dynamichidden dynamichidden-204 "brak"][dynamichidden dynamichidden-205 "brak"][dynamichidden dynamichidden-206 "brak"][dynamichidden dynamichidden-207 "brak"][dynamichidden dynamichidden-208 "brak"][dynamichidden dynamichidden-209 "brak"][dynamichidden dynamichidden-210 "brak"][dynamichidden dynamichidden-211 "brak"][dynamichidden dynamichidden-212]

  Jesteśmy zainteresowani:

  telefonią stacjonarną i mobilnąInternetemcentralą telefonicznąusługami chmurowymikolokacjąrozwiązaniami na miarę

  Podstawowe informacje o firmie:

  Treść niniejszej strony nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Strona ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do kontaktu oraz ewentualnego zawarcia umowy (patrz art. 71 KC). Część przedstwionych usług świadczona jest przez Orange SA.