Polityka prywatności użytkowników strony internetowej www.SolutionsBay.pl (Polityka)

1. Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem z portalu pod adresem www.SolutionsBay.pl (dalej „Portal”) są administrowane przez iDream Business Center Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, adres: Kielce, 25-639, ul. Malików 150D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619423, numer NIP: 9591972649, REGON: 364505264 (Administrator) działającą na rynku pod marką handlową SolutionsBay, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług i realizacji składanych przez Państwa zamówień;
2. w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;
3. w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszej ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Państwa dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej Państwa zgody.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być między innymi: biuro rachunkowe, dostawcy narzędzi i systemów IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy, które realizują płatności, banki, które sprawdzają Państwa tożsamość i zdolność kredytową, gdy kupujecie Państwo na raty albo firmy windykacyjne,
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną, przedstawianie ofert lub korygowanie możliwych błędów.

3. Prawa w kontekście RODO

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić, które z danych osobowych przechowujemy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem:
1. kontakt do inspektora danych osobowych ado@solutionsbay.pl, +48 447 111 144 lub listownie na adres siedziby Administratora.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Państwu lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane.

Prawo do poprawiania danych
Macie Państwo prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe przesyłają odpowiednią informację zgodnie z postanowieniami wyżej.

Prawo do usunięcia danych
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:
1. czekamy na opłatę, niezależnie od metody płatności;
2. podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat niewłaściwie korzystali Państwo z naszych usług;
3. w ciągu ostatnich trzech miesięcy odmówiono Państwu kredytu;
4. dokonaliście Państwo zakupu – wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Macie Państwo także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych.
Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Państwa interes lub prawa zostaną unieważnione albo będą niezaspokojone wobec Państwa inne roszczenia. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Macie Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę Państwa profilu, którą robimy, aby stworzyć takie materiały. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy, że postąpicie Państwo zgodnie z instrukcją zawartą w każdym takim e-mailu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy:
1. nie zgodzicie się Państwo, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
2. zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;
3. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możecie Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych;
4. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niewłaściwie, skontaktujcie się z nami. Macie też Państwo prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i jak możecie korzystać ze swoich praw, napiszcie lub zadzwońcie do nas.

4. Wykorzystywanie danych w marketingu

Korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przekazywać Państwu informacje i oferty marketingowe:
1. e-mailem;
2. SMS-em;
3. telefonicznie;
4. za pomocą komunikatów PUSH;
5. tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
1. dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy;
2. dane demograficzne;
3. informacje ofertach, z których Państwo korzystacie lub produktach, którymi byliście zainteresowani.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Będziemy przechowywać Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofacie Państwo swoją zgodę. Będziemy wysyłać Państwu informacje handlowe e-mailem, dopóki nie uznamy Państwa za nieaktywnego klienta. Zrobimy to, jeśli w ciągu pięciu lat nie otworzycie Państwo żadnego e-maila od nas. Wtedy usuniemy Państwa dane osobowe z naszej bazy.

5. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/ stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać. W ciasteczkach stosowanych przez Portal zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego Portalu użytkownik odwiedził, które produkty były przez niego oglądane.
Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, aby korzystać z naszego Portalu. Jeżeli jednak zablokują Państwo stosowanie ciasteczek, strona Portalu może działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

6. Analityka internetowa i e-reklama

Google Analytics
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Powyższe – w ramach prowadzonej analizy ma służyć optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład wykorzystując opisane powyżej pliki cookie. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Facebook Pixel
Nasza strona internetowa używa narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informujemy Państwa jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możecie Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta użytkownika na Facebooku można również zarządzać ustawieniami prywatności.

7. Portale społecznościowe

Na stronie Portalu używane są tzw. wtyczki społecznościowe (dalej „Wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Instagram lub LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną opublikowane również w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net).

8. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki. W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Portalu.